Verksamhetsspel

Som ett led i strävan att lära genom att göra har vi på Part Development utvecklat tre verksamhetsspel som är ypperliga komponenter i olika typer av Lean-träningar:

  • Spelet 5S & Ständiga förbättringar: Simulering av ett 5S-arbete i kombination med aktiviteter i den egna verksamheten. Läs mer om spelet och se en demofilm här.
  • Lean – Flödesspelet: Simulering och förbättring av ett fysiskt flöde genom tillämpning av Lean-principer och Lean-metoder. Läs mer om spelet och se en demofilm här.
  • Lean – Projektspelet: Simulering och förbättring av en projektverksamhet genom tillämpning av Lean-principer och Lean-metoder. Se en demofilm här.

Utöver dessa verksamhetsspel kan Part Development handleda det s.k. Lean-spelet som vi har lång erfarenhet av. Lean-spelet är en verksamhetssimulering som fungerar som en ögonöppnare för vilka effekter Lean kan ge. Det är därför lämpligt att använda i samband med att Lean introduceras i en verksamhet.

Gemensamt för verksamhetsspelen är att de skapar förståelse även för de mest abstrakta delarna av Lean. Det beror på att de ger deltagarna möjlighet att själva prova på vad Lean innebär i praktiken och vilka effekter det kan ge.