Slider-firstpage_5
Gör det själv

Alla verksamheter behöver utvecklas. Därför vill vi skapa förutsättningar även för dem som av olika anledningar hellre vill eller måste träna och förbättra sig helt på egen hand. Våra ”by Yourself”-träningar är strukturerade träningsupplägg med teori, diskussionsfrågor och praktiska övningar.

Lean by Yourself®
Lean by Yourself®
Lean by Yourself® (LbY) är en bred och djup Lean-träning som bygger på konceptet ”Train the trainer”. LbY är indelad i ett antal moduler som ni kan välja mellan utifrån ert behov och aktuell målgrupp. Klicka här för att läsa mer och se vilka moduler som ingår.
5S by Yourself™
5S by Yourself™
5S by Yourself™ (5SbY) är en ren 5S-träning som passar bra oavsett om ni just skall starta ert 5S-arbete eller redan har kommit en bit på väg. Träningen är enkel att genomföra och innehåller teori, en simuleringsövning samt praktiskt arbete.
Lean Basic
Lean Basic
Lean Basic är en grundläggande Lean-träning som passar bra som introduktion till Lean eller som medarbetarträning. Träningen är enkel att genomföra och består av små moduler som inte tar alltför mycket tid från verksamheten. Klicka här för att läsa mer och se vilka moduler som ingår.

Nedladdningsbara dokument: