Lean by Yourself ®

Lean by Yourself ® (LbY) är en bred och djup Lean-träning som bygger på konceptet ”Train the trainer”. LbY är indelad i ett antal moduler som ni kan välja mellan utifrån ert behov och aktuell målgrupp.

5S by Yourself™

5S by Yourself™ (5SbY) är en ren 5S-träning som passar bra oavsett om ni just skall starta ert 5S-arbete eller redan har kommit en bit på väg. Träningen är enkel att genomföra och innehåller teori, en simuleringsövning samt praktiskt arbete.

Lean Basic

Lean Basic är en grundläggande Lean-träning som passar bra som introduktion till Lean eller som medarbetarträning. Träningen är enkel att genomföra och består av små moduler som inte tar alltför mycket tid från verksamheten.