Vilka vi är och vad vi står för

Vårt team

Alla våra konsulter har minst 25 års erfarenhet av ledarskap och verksamhetsförbättring med Lean som ledstjärna. Vi är intresserade, jordnära och kan kommunicera med personer på alla organisatoriska nivåer. Vi har inte alltid varit konsulter, utan har egna erfarenheter från att leda verksamheter som gör att vi förstår era utmaningar.

Våra värderingar:
Glädje, Hållbarhet, Respekt, Lärande

Våra värderingar beskriver hur vi interagerar med varandra, med våra kunder och med våra samarbetspartners. För oss utgör värderingarna en stabil bas som påverkar hur vi beter oss och hur vi utför vårt arbete. Vi på Part Development är övertygade om att våra värderingar, och hur vi lever upp till dem, har stor betydelse för vår långsiktiga framgång.

Vår Mission

Vi stödjer våra kunder till framgång genom utveckling av en kultur där arbetssätt ständigt förbättras.

Vår Vision

Vi ska vara det självklara valet för att i en stimulerande miljö skapa framgång, tillväxt och tryggade jobb.

Vårt arbetssätt

Vi föredrar att träna organisationer enligt konceptet ”Train the Trainer”. Nya sätt att tänka och nya kunskaper överförs till ledarna som därefter överför kunskaperna till sin egen organisation. På så sätt skapas bra förutsättningar för att de nya arbetssätten ska bli långsiktigt hållbara. 

Vi stödjer såväl stora som små organisationer, oavsett om de ligger i startgroparna eller har kommit långt på sin förbättringsresa. Vi arbetar med alla typer av verksamheter och vårt fokus ligger på ledarträning, verksamhetsanalyser och stöd under förbättringsresans gång.

våra barn

”Barnen är vår framtid”. Därmed har vi alla ett ansvar att skapa de förutsättningar som krävs för att alla barn ska få en ärlig chans att växa upp i en trygg miljö med tillgång till mat, utbildning och hälsa. Part Development stödjer därför: