Underlätta förbättringsresan

Olika förbättringsinitiativ och förutsättningar kräver olika former av stöd. Vi på Part Development har ambitionen att kunna stödja alla verksamheter utifrån deras förutsättningar. Därför har vi skrivit böcker och utvecklat produkter som kan användas som komplement till konsultstödda förbättringsinitiativ, men som också kan utgöra stöd till förbättringsarbete som ni helt och hållet bedriver i egen regi.

Böcker

Vi har skrivit fyra böcker som tillsammans sålts i fler än 60 000 exemplar. Böckerna belyser olika kunskapsområden och har olika målgrupper. De är uppskattade inom såväl näringsliv, offentlig sektor som högskolor och universitet.

Verksamhetsspel

I våra träningar använder vi oss ofta av olika verksamhetsspel, varav de flesta är egenutvecklade. Syftet med spelen är att öka förståelsen genom att ”lära genom att göra”. Exempel på verksamhetsspel är Lean-spelet, Flödesspelet och Projektspelet.

Gör det själv

I vissa fall kan förutsättningarna kräva att förbättringsresan genomförs helt på egen hand. Som stöd för detta har vi utvecklat ”by Yourself”-träningar som är strukturerade träningsupplägg med teori, diskussionsfrågor och praktiska övningar. I dagsläget kan vi erbjuda träningsuppläggen Lean Basic, Lean by Yourself ® och 5S by Yourself™.

Nedladdningsbara dokument

För att underlätta lärandet har vi skapat nedladdningsbara instuderingsfrågor till tre av våra böcker. Vi tillhandahåller dessutom nedladdningsbara formulär för självbedömning av förbättringsområden kopplat till Lean ledarskap och Lean medarbetarskap. Dokumenten kan laddas ned gratis.