Utveckla verksamheten

Att förbättra en verksamhet kräver en hel del av såväl ledare som medarbetare. För att leda rätt direkt och för att upprätthålla energi och tempo i förbättringsarbetet är det ofta effektivt att ta in erfaret stöd under resan.

Vi på Part Development kan stödja er förbättringsresa på flera olika sätt. Här är ett axplock av vad vi kan erbjuda inom området:

Verksamhetsanalys

Utifrån våra djupa Lean-kunskaper kan vi hjälpa er att genomlysa verksamheten för att identifiera förbättringsbehov och föreslå förbättringar. Vi kan genomföra allt från en snabb övergripande analys av en verksamhetsdel till en mer djuplodande analys av hela verksamheten. En verksamhetsanalys är ofta ett bra startskott för en förändringsresa. Den kan även användas för att få ny energi till ert pågående förbättringsarbete.

stöd vid transformation

Med vår mångåriga erfarenhet av att stödja transformationsprojekt kan vi bidra med förändringsledning, djupa Lean-kunskaper, träning av ledare och medarbetare etc. för att målen ska nås inom angiven tid.

Processförbättring

Ibland är det enskilda processer som hindrar verksamheten från att nå målen. Vi kan hjälpa er att djupdyka i dessa processer för att t.ex. förbättra kvalitet, öka kapacitet, öka produktivitet etc. Vi förstår att lösningen sitter i detaljerna. 

Flödesförbättring

Det är inte ovanligt att flödet skapar problem trots att processerna fungerar. Vi har lång erfarenhet av flödesutveckling och kan stödja er med allt från layout-arbete till flödesstyrning för att åstadkomma enkla, visuella och förutsägbara flöden med kort ledtid. 

ständiga förbättringar

Ständiga förbättringar är ett effektivt arbetssätt för att i små steg förbättra verksamheten utifrån avvikelser och förbättringsförslag. Vi kan stödja er att skapa en enkel men effektiv struktur för ständiga förbättringar där organisationens alla medarbetare kan bidra utifrån sina förutsättningar.

Metodstöd

Metoder av olika slag kan vara värdefulla i förbättringsarbetet och har fördelen att de relativt snabbt kan ge resultat inom begränsade områden. Vi på Part Development kan stödja er med rätt metod för rätt ändamål.

andra behov?

Har ni behov av verksamhetsförbättring som kräver annat stöd än det som beskrivs här? Kontakta oss för en diskussion!