Lean-spelet

Lean-spelet, eller ”The Buckingham Lean Game”, är ett heldags verksamhetsspel som vänder sig till såväl ledningsgrupper som medarbetare. I spelet simuleras en verksamhet för att ge förståelse för hur funktionsindelning kontra flöde påverkar en verksamhet.

Flödesspelet

Lean – Flödesspelet är ett heldags verksamhetsspel som vänder sig till såväl ledningsgrupper som medarbetare. I spelet simuleras en verksamhet för att ge förståelse för vad som karaktäriserar ett effektivt flöde och hur Lean-principerna kan vägleda flödesutvecklingen.

Projektspelet

Lean – Projektspelet är ett heldags verksamhetsspel som vänder sig till såväl ledningsgrupper som medarbetare. Spelet ger förståelse för hur man skapar effektiva flöden i projekt. En viktig del av spelet är att deltagarna får uppleva vad standardisering, utjämning, takt och täta avstämningar innebär i en projektmiljö samt vilka effekter det kan ge.