Hem

Part Development stödjer verksamheter i alla branscher att uppnå förbättrade och hållbara resultat.
Det
sker genom att på olika sätt främja en förbättringskultur som omfattar alla organisationens medarbetare, varje dag.

Vi erbjuder olika slags stöd för olika behov:

 

 

 

Vi stödjer både dem som vill ha externt stöd för att förbättra resultaten och dem som vill klara det helt på egen hand, dvs. utan externa konsulter.

Genom vårt unika erbjudande kan vi stödja organisationer att uppnå sina mål på ett kostnadseffektivt sätt samtidigt som resultaten blir hållbara över tid.

Ledarskap

Ledarnas förståelse för Lean och ledarskap är helt avgörande för att lyckas etablera Lean som förhållningssätt i en organisation. Part Development har därför utvecklat ett större träningsprogram för ledare. Detta träningsprogram bygger på konceptet Train the Trainer.

Läs mer

Verksamhetsstöd

Att förbättra en verksamhet erbjuder en rad utmaningar. För att säkerställa att det blir förbättringar och inte bara förändringar krävs normalt en ordentlig analys och en plan för förbättringsarbetet innan genomförandefasen påbörjas. Part Development kan stödja Er hela vägen från att identifiera förbättringsbehov och -möjligheter till genomförda förbättringar.

Läs mer

Produkter

Som ett extra stöd för förbättringsarbetet har Part Development under åren utvecklat olika typer av träningsmaterial i syfte att effektivisera kunskapsöverföringen. Materialet består av litteratur, verksamhetsspel samt mallar, dokument etc.

Läs mer