Hem

Excellent firms don't believe in excellence - only in constant improvement and constant change.

Vad behöver Ni uppnå?

Referensuppdrag:

Kapacitetsökning med över 50% 70% reduktion av bundet kapital Leveransprecision på 100% Halvering av ledtiden

Tom Peters

5S by Yourself™

Image not available

Träningen för de som på egen hand vill lyckas med 5S

Fler än 35.000 exemplar sålda

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

40

__

Ledarskap

Ledarnas förståelse för Lean och ledarskap är helt avgörande för att lyckas etablera Lean som förhållningssätt i en organisation. Part Development har därför utvecklat ett större träningsprogram för ledare. Detta träningsprogram bygger på konceptet Train the Trainer.

Läs mer

Verksamhetsstöd

Att förbättra en verksamhet erbjuder en rad utmaningar. För att säkerställa att det blir förbättringar och inte bara förändringar krävs normalt en ordentlig analys och en plan för förbättringsarbetet innan genomförandefasen påbörjas. Part Development kan stödja Er hela vägen från att identifiera förbättringsbehov och -möjligheter till genomförda förbättringar.

Läs mer

Produkter

Som ett extra stöd för förbättringsarbetet har Part Development under åren utvecklat olika typer av träningsmaterial i syfte att effektivisera kunskapsöverföringen. Materialet består av litteratur, verksamhetsspel samt mallar, dokument etc.

Läs mer