Slider-firstpage_5
Böcker

Som en del i vår strävan att sprida kunskap har vi skrivit fyra böcker som tillsammans sålts i fler än 50 000 exemplar. De fyra böckerna, som har olika målgrupper, är uppskattade både inom näringslivet och offentliga sektorn.

Nå målen! – Hur du lyckas med pulsmöte och ständiga förbättringar
Nå målen! – Hur du lyckas med pulsmöte och ständiga förbättringar
Nå målen! – Hur du lyckas med pulsmöte och ständiga förbättringar (319 sidor). Boken presenterar en effektiv struktur för hållbar resultatförbättring och bättre måluppfyllelse. Den beskriver hur du steg för steg kan etablera ett effektivt pulsmöte och ett medarbetardrivet förbättringsarbete som fokuserar på rätt saker och som leder till önskade resultat. Strukturen omfattar konkretisering av verksamhetens värderingar, skapande av effektiva mål och utformning av en ändamålsenlig struktur för pulsmöte respektive ständiga förbättringar.

Lean – Gör avvikelser till framgång!
Lean – Gör avvikelser till framgång!
Lean – Gör avvikelser till framgång! (355 sidor) 3e upplagan. Den är helt omskriven och har ett betydligt mer omfattande innehåll (60%). Boken ger en fördjupad förståelse för Lean, både vad gäller Lean-principernas innebörd och hur man skapar en Lean-kultur. Fokus ligger på att skapa förståelse för tänkesätten inom Lean samt vad som krävs av ledare och medarbetare för att uppnå önskade resultat.
Ledarskap – Gör Lean till framgång!
Ledarskap – Gör Lean till framgång!
Ledarskap - Gör Lean till framgång! (251 sidor) förklarar praktiskt och konkret vad som utmärker ett framgångsrikt ledarskap i en verksamhet som strävar mot Lean. Dessutom presenteras ett antal ledarskapsprinciper och ledarskapsmetoder som bidrar till att konkretisera ledarens väg framåt.
Medarbetarens guide till framgång – Förbättra med Lean!
Medarbetarens guide till framgång – Förbättra med Lean!
Medarbetarens guide till framgång – Förbättra med Lean! (139 sidor) ger en lättläst beskrivning av de mest centrala delarna av Lean och den vänder sig till alla medarbetare i en organisation. Fokus ligger på en enkel och konkret beskrivning av standardisering och ständiga förbättringar. Detta är de delar av Lean som alla berörs av och som lägger grunden för en framgångsrik Lean-kultur.

Svenska och engelska böcker beställs i vår webbshop  Här hittar du också våra populära bokpaket!

Suomalaisten kirjojen tilaamiseksi ota yhteyttä Suomen Lean-yhdistykseen
För finska böcker kontakta Lean Association of Finland
To order Finnish books contact Lean Association of Finland