Nå målen! – Hur du lyckas med pulsmöte och ständiga förbättringar

Boken presenterar en effektiv struktur för hållbar resultatförbättring och bättre måluppfyllelse. Den beskriver hur du steg för steg kan etablera ett effektivt pulsmöte och ett medarbetardrivet förbättringsarbete som fokuserar på rätt saker och som leder till önskade resultat. Strukturen omfattar konkretisering av verksamhetens värderingar, skapande av effektiva mål och utformning av en ändamålsenlig struktur för pulsmöte respektive ständiga förbättringar.

Lean – Gör avvikelser till framgång!

Boken ger en fördjupad förståelse för Lean, både vad gäller Lean-principernas innebörd och hur man skapar en Lean-kultur. Fokus ligger på att skapa förståelse för tänkesätten inom Lean samt vad som krävs av ledare och medarbetare för att uppnå önskade resultat.

Ledarskap – Gör Lean till framgång!

Förklarar praktiskt och konkret vad som utmärker ett framgångsrikt ledarskap i en verksamhet som strävar mot Lean. Dessutom presenteras ett antal ledarskapsprinciper och ledarskapsmetoder som bidrar till att konkretisera ledarens väg framåt.

Medarbetarens guide till framgång – Förbättra med Lean!

Ger en lättläst beskrivning av de mest centrala delarna av Lean och den vänder sig till organisationens alla medarbetare. Fokus ligger på en enkel och konkret beskrivning av standardisering och ständiga förbättringar. Detta är de delar av Lean som alla berörs av och som lägger grunden för en framgångsrik Lean-kultur.