Slider-firstpage_5
Om oss

Part Development stödjer alla typer av organisationer och verksamheter att stärka sin konkurrenskraft genom förbättrade arbetssätt. Våra konsulter har lång och gedigen erfarenhet av Lean, ledarskap och verksamhetsutveckling från såväl näringsliv som offentlig sektor.

Våra värderingar
Vår Mission & Vision
Vårt arbetssätt
Vår kompetens
Vår bredd
Våra barn
Våra värderingar

Våra värderingar beskriver hur vi interagerar med varandra, med våra kunder och med våra samarbetspartners. För oss utgör värderingarna en stabil bas som påverkar hur vi beter oss och hur vi utför vårt arbete. Vi på Part Development är övertygade om att våra värderingar, och hur vi lever upp till dem, har stor betydelse för vår långsiktiga framgång.

 

Glädje

Vi väljer glädje genom positiv tolkning och sprider energi genom vårt engagemang. Vi har roligt tillsammans och med våra kunder och vi har balans mellan arbete, familj och ”jaget”.

 

Hållbarhet

Vi levererar mervärde och ser till att kunden lär sig för att kunna stå på egna ben. Vi tar oss alltid tid att bygga för framtiden och vi kan kombinera arbetet med familj och hobbys.

 

Respekt

Vi håller vad vi lovar, är ärliga, uppriktiga, lyhörda och öppna. Vi har respekt för både kundens och vår egen tid. Vi respekterar andra och varandra och vi visar omtanke och låter alla bli sedda.

 

Lärande

Vi har en kultur för ständigt lärande och tar chansen till ökat lärande när vi får den. Vi skapar förutsättningar för utveckling genom gemensamma arbetssätt och gemensam utveckling av kunskap.

Vår Mission & Vision

lean production produktion managementMission
Vi stödjer våra kunder till framgång genom utveckling av en kultur där arbetssätt ständigt förbättras.

Vision
Vi ska vara det självklara valet för att i en stimulerande miljö skapa framgång, tillväxt och tryggade jobb.

Vårt arbetssätt

lean production produktion managementVi föredrar att träna kundens organisation från toppen enligt konceptet ”Train the Trainer”. Det innebär att nya sätt att tänka och nya kunskaper överförs till ledarna som därefter överför kunskaperna till sin egen organisation. På så sätt skapas bra förutsättningar för att de nya arbetssätten ska bli långsiktigt hållbara. Med att träna menar vi utbildning med en stor andel praktiska inslag för ökat lärande och snabbare genomförande av förbättringar.

Vi stödjer såväl stora som små organisationer, oavsett om de ligger i startgroparna eller har kommit långt på sin Lean-resa. Vi arbetar med alla typer av verksamheter och vårt fokus ligger på ledarträning och stöd under Lean-resans gång.

Vår kompetens

lean production produktion managementAlla våra konsulter har 20-30 års erfarenhet av verksamhetsförbättring i olika former. Vi är intresserade, jordnära och kan kommunicera med personer på alla organisatoriska nivåer. Vi har inte alltid varit konsulter, utan har egna erfarenheter från att leda verksamheter som gör att vi förstår era utmaningar.

Dessutom har vi inom Part Development en akademisk spetskompetens inom effektiva produktionssystem.

Vi underlättar kundens lärande genom att sprida vår kompetens genom våra välrenommerade böcker som sålts i mer än 50 000 exemplar

Vår bredd

lean production produktion management - Vi arbetar med att utveckla både ledare och medarbetare
- Vi utvecklar både ledarskap och verksamhet
- Vi hjälper er med allt från strategier till operativ drift
- Vi hjälper er med hela värdekedjan inkl. gränssnitt mot stödfunktioner
- Vi hjälper er att ta fram er egen interna Lean-litteratur så att ni lättare kan kommunicera just er Lean-tolkning

- Vi kan stödja er till förbättring på två olika sätt:
Ni tränar er på egen hand med hjälp av våra ”by Yourself”-produkter
• Vi stödjer er på plats med kunniga, erfarna och jordnära konsulter

- Inget uppdrag är för litet och inget uppdrag är för stort
• Kundens behov styr alltid
• Allt från endagsinsatser till stora transformationsprojekt

- Vi tar uppdrag över hela världen

Våra barn

”Barnen är vår framtid”. I så fall har vi alla ett ansvar att skapa de förutsättningar som krävs för att alla barn ska få en ärlig chans att växa upp i en trygg miljö med tillgång till mat, utbildning och hälsa. Part Development stödjer därför: