Lean Basic – grundläggande kunskaper i Lean

Lean Basic är en Lean-utbildning, som passar alla typer av verksamheter och kan genomföras helt på egen hand. Den syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper i Lean. Utbildningen baseras på boken ”Medarbetarens guide till framgång – Förbättra med Lean!” som finns att beställa i vår shop.

Längre ned på sidan finns Handledarmanual etc för nedladdning. Det krävs ingen inloggning eller att ni anger e-post – bara att ladda ned!

Varför Lean Basic?

Denna utbildning riktar sig till de organisationer som vill skapa bra förutsättningar för att lyckas med sitt Lean-arbete. Deltagarna kommer efter denna utbildning att ha en djupare kunskap och en positiv förståelse för Lean som förhållningssätt. Dessutom kommer alla att prata samma ”språk”. Det finns många andra fördelar:

  • Utbildningen gör det möjligt för organisationens chefer eller verksamhetsutvecklare att på egen hand utbilda hela organisationen i Lean
  • Utbildningen är enkel att genomföra
  • Utbildningen är tidseffektiv
  • Utbildningen varvar teori, gruppdiskussioner och praktiska övningar vilket skapar ett stort lärande
  • Utbildningen kopplar mot er egen verksamhet vilket gör det möjligt att förstå vad man bör fokusera på framöver
  • Utbildningen genomförs till en mycket låg kostnad
  • Det finns inte några licenskostnader vilket innebär att det är möjligt att kontinuerligt repetera hela utbildningen samt att kontinuerligt utbilda nyanställda
  • Möjlighet att genom en enkel uppföljning se deltagarnas ökade kunskaper samt komma fram till vart man behöver ytterligare fördjupning

Utbildningen går att växla upp genom att koppla på fler praktiska övningar genom träningsuppläggen 5S by Yourself™ och Lean by Yourself®

Nedladdning Svenskt material